Sprzedaż rusztowań

Zestaw A1
Zestaw A1
Nazwa Zestaw A1
Powierzchnia robocza [m2] Iloczyn wysokości roboczej i długości zestawu rusztowaniowego 124
Ilość pionów komunikacyjnych 3,0m Wymagana przepisami, niezbędna część każdego zestawu rusztowaniowego realizująca funkcję komunikacji pionowej 1
Wysokość ostatniego podestu roboczego [m] Odległość pomiędzy podstawą zestawu rusztowaniowego (podstawką śrubową), a górną powierzchnią podestu najwyższej kondygnacji 6,25
Wysokość robocza rusztowania Wysokość ostatniego podestu roboczego powiększona o zasięg pracy (ramion) przeciętnego pracownika (~ + 2,0 m) 8,25
Długość rusztowania Odległość pomiędzy skrajnymi (zewnętrznymi) słupkami ram zestawu rusztowaniowego 15
PRZEJDŹ DO SKLEPU
Zestaw A2
Zestaw A2
Nazwa Zestaw A2
Powierzchnia robocza [m2] Iloczyn wysokości roboczej i długości zestawu rusztowaniowego 248
Ilość pionów komunikacyjnych 3,0m Wymagana przepisami, niezbędna część każdego zestawu rusztowaniowego realizująca funkcję komunikacji pionowej 1
Wysokość ostatniego podestu roboczego [m] Odległość pomiędzy podstawą zestawu rusztowaniowego (podstawką śrubową), a górną powierzchnią podestu najwyższej kondygnacji 6,25
Wysokość robocza rusztowania Wysokość ostatniego podestu roboczego powiększona o zasięg pracy (ramion) przeciętnego pracownika (~ + 2,0 m) 8,25
Długość rusztowania Odległość pomiędzy skrajnymi (zewnętrznymi) słupkami ram zestawu rusztowaniowego 30
PRZEJDŹ DO SKLEPU
Zestaw A3
Zestaw A3
Nazwa Zestaw A3
Powierzchnia robocza [m2] Iloczyn wysokości roboczej i długości zestawu rusztowaniowego 495
Ilość pionów komunikacyjnych 3,0m Wymagana przepisami, niezbędna część każdego zestawu rusztowaniowego realizująca funkcję komunikacji pionowej 1
Wysokość ostatniego podestu roboczego [m] Odległość pomiędzy podstawą zestawu rusztowaniowego (podstawką śrubową), a górną powierzchnią podestu najwyższej kondygnacji 6,25
Wysokość robocza rusztowania Wysokość ostatniego podestu roboczego powiększona o zasięg pracy (ramion) przeciętnego pracownika (~ + 2,0 m) 8,25
Długość rusztowania Odległość pomiędzy skrajnymi (zewnętrznymi) słupkami ram zestawu rusztowaniowego 60
Cena 1 m2 [zł netto] 82,76
PRZEJDŹ DO SKLEPU
Zestaw B1
Zestaw B1
Nazwa Zestaw B1
Powierzchnia robocza [m2] Iloczyn wysokości roboczej i długości zestawu rusztowaniowego 99
Ilość pionów komunikacyjnych 3,0m Wymagana przepisami, niezbędna część każdego zestawu rusztowaniowego realizująca funkcję komunikacji pionowej 1
Wysokość ostatniego podestu roboczego [m] Odległość pomiędzy podstawą zestawu rusztowaniowego (podstawką śrubową), a górną powierzchnią podestu najwyższej kondygnacji 6,25
Wysokość robocza rusztowania Wysokość ostatniego podestu roboczego powiększona o zasięg pracy (ramion) przeciętnego pracownika (~ + 2,0 m) 8,25
Długość rusztowania Odległość pomiędzy skrajnymi (zewnętrznymi) słupkami ram zestawu rusztowaniowego 12
PRZEJDŹ DO SKLEPU
Zestaw B2
Zestaw B2
Nazwa Zestaw B2
Powierzchnia robocza [m2] Iloczyn wysokości roboczej i długości zestawu rusztowaniowego 248
Ilość pionów komunikacyjnych 3,0m Wymagana przepisami, niezbędna część każdego zestawu rusztowaniowego realizująca funkcję komunikacji pionowej 1
Wysokość ostatniego podestu roboczego [m] Odległość pomiędzy podstawą zestawu rusztowaniowego (podstawką śrubową), a górną powierzchnią podestu najwyższej kondygnacji 6,25
Wysokość robocza rusztowania Wysokość ostatniego podestu roboczego powiększona o zasięg pracy (ramion) przeciętnego pracownika (~ + 2,0 m) 8,25
Długość rusztowania Odległość pomiędzy skrajnymi (zewnętrznymi) słupkami ram zestawu rusztowaniowego 30
PRZEJDŹ DO SKLEPU
Zestaw B3
Zestaw B3
Nazwa Zestaw B3
Powierzchnia robocza [m2] Iloczyn wysokości roboczej i długości zestawu rusztowaniowego 399,75
Ilość pionów komunikacyjnych 3,0m Wymagana przepisami, niezbędna część każdego zestawu rusztowaniowego realizująca funkcję komunikacji pionowej 1
Wysokość ostatniego podestu roboczego [m] Odległość pomiędzy podstawą zestawu rusztowaniowego (podstawką śrubową), a górną powierzchnią podestu najwyższej kondygnacji 8,25
Wysokość robocza rusztowania Wysokość ostatniego podestu roboczego powiększona o zasięg pracy (ramion) przeciętnego pracownika (~ + 2,0 m) 10,25
Długość rusztowania Odległość pomiędzy skrajnymi (zewnętrznymi) słupkami ram zestawu rusztowaniowego 39
PRZEJDŹ DO SKLEPU
Zestaw C1
Zestaw C1
Nazwa Zestaw C1
Powierzchnia robocza [m2] Iloczyn wysokości roboczej i długości zestawu rusztowaniowego 101
Ilość pionów komunikacyjnych 3,0m Wymagana przepisami, niezbędna część każdego zestawu rusztowaniowego realizująca funkcję komunikacji pionowej 1
Wysokość ostatniego podestu roboczego [m] Odległość pomiędzy podstawą zestawu rusztowaniowego (podstawką śrubową), a górną powierzchnią podestu najwyższej kondygnacji 6,25
Wysokość robocza rusztowania Wysokość ostatniego podestu roboczego powiększona o zasięg pracy (ramion) przeciętnego pracownika (~ + 2,0 m) 8,25
Długość rusztowania Odległość pomiędzy skrajnymi (zewnętrznymi) słupkami ram zestawu rusztowaniowego 12,28
PRZEJDŹ DO SKLEPU
Zestaw C2
Zestaw C2
Nazwa Zestaw C2
Powierzchnia robocza [m2] Iloczyn wysokości roboczej i długości zestawu rusztowaniowego 253
Ilość pionów komunikacyjnych 3,0m Wymagana przepisami, niezbędna część każdego zestawu rusztowaniowego realizująca funkcję komunikacji pionowej 1
Wysokość ostatniego podestu roboczego [m] Odległość pomiędzy podstawą zestawu rusztowaniowego (podstawką śrubową), a górną powierzchnią podestu najwyższej kondygnacji 6,25
Wysokość robocza rusztowania Wysokość ostatniego podestu roboczego powiększona o zasięg pracy (ramion) przeciętnego pracownika (~ + 2,0 m) 8,25
Długość rusztowania Odległość pomiędzy skrajnymi (zewnętrznymi) słupkami ram zestawu rusztowaniowego 30,7
PRZEJDŹ DO SKLEPU
Zestaw C3
Zestaw C3
Nazwa Zestaw C3
Powierzchnia robocza [m2] Iloczyn wysokości roboczej i długości zestawu rusztowaniowego 409,08
Ilość pionów komunikacyjnych 3,0m Wymagana przepisami, niezbędna część każdego zestawu rusztowaniowego realizująca funkcję komunikacji pionowej 1
Wysokość ostatniego podestu roboczego [m] Odległość pomiędzy podstawą zestawu rusztowaniowego (podstawką śrubową), a górną powierzchnią podestu najwyższej kondygnacji 8,25
Wysokość robocza rusztowania Wysokość ostatniego podestu roboczego powiększona o zasięg pracy (ramion) przeciętnego pracownika (~ + 2,0 m) 10,25
Długość rusztowania Odległość pomiędzy skrajnymi (zewnętrznymi) słupkami ram zestawu rusztowaniowego 39,91
PRZEJDŹ DO SKLEPU