Podręczniki o rusztowaniach

Polecamy nastepujące podręczniki, w których można znaleźć informacje na temat norm i przepisów dotycząch rusztowań: