Zasady wykonania ogrodzeń rusztowania i stosowania odbojów, tablic i świateł ostrzegawczych

Teren, na którym są wykonywane roboty bezpośrednio związane z montażem lub demontażem rusztowań, należy oddzielać za pomocą ogrodzenia, którego wysokość powinna wynosić co najmniej 1,50 m; a odległość od skraju rusztowania 1/10 wysokości, z której mogą spaść przedmioty lub materiały - jednak nie mniej niż 6 m.

Ramy usytuowane przy bramach, prześwitach i przejazdach powinny być zabezpieczone odbojami nie związanymi z konstrukcją rusztowania.

Miejsca, na których prowadzone są prace przy montażu i demontażu rusztowania, należy oznaczyć przez umieszczenie w widocznych miejscach tablic ostrzegawczych najwyżej 2,5 m od podłoża. Napisy na tablicach powinny być widoczne z odległości co najmniej 10 m.

Gdy zmontowane rusztowanie zagradza przejazd należy umieścić barierę i czerwoną tarczę z napisem ostrzegawczym o czasowej likwidacji przejazdu, a na noc zainstalować czerwone światło.