Zasady montażu urządzeń zabezpieczających

Pomosty robocze i komunikacyjne znajdujące się powyżej 2,0 m od podłoża należy zamykać poręczami:

Jeżeli odległość pomostu od lica ściany jest nie większa niż 20 cm, wówczas od strony ściany nie jest wymagane montowanie poręczy.

Każdy pomost należy zaopatrzyć od strony zewnętrznej w deski burtowe. Należy je ułożyć dokoła pomostu na rusztowaniu wolno stojącym, natomiast rusztowanie przyścienne może nie mieć desek burtowych od strony ściany, jeżeli brzeg pomostu jest oddalony od lica ściany nie więcej niż 20 cm.