Zasady montażu pomostów

Pomosty powinny być zabezpieczone poręczami głównymi, pośrednimi i deskami burtowymi.

Na rusztowaniu w widocznym miejscu należy umieścić tablicę określającą dopuszczalne obciążenie użytkowe pomostu roboczego.