Zasady montażu daszków ochronnych

Rusztowanie usytuowane bezpośrednio przy drogach komunikacyjnych (chodnikach, ulicach, drogach) powinno być wyposażone w daszki ochronne ze spadkiem w stronę budowli pod kątem 45°. Odległość daszka od podłoża nie powinna być mniejsza niż 2,40 m.

Daszki nad przejściami i przejazdami powinny być szczelne, wykonane z desek o minimalnej grubości 24 mm i przykryte materiałem amortyzującym upadek przedmiotu.

Szerokość daszków powinna być większa niż szerokość przejścia lub przejazdu co najmniej o 1,0 m, a ich wysięg powinien wynosić (licząc od zewnątrz rusztowania):